Οι εκπρόσωποί μας στο 7th Digital Banking Forum

ΜΑΡΩ ΡΑΠΑΝΗ
 Διεύθυνση Καρτών & Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών
@ ALPHA BANK
ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Διεύθυνση Καρτών & Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών
@ ALPHA BANK
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
 Στέλεχος, Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας
@ ALPHA BANK

Πληροφορίες για την εταιρεία και την δραστηριότητά μας

 
Δήλωση Συμμετοχής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων