Οι εκπρόσωποί μας στο 7th Digital Banking Forum

Χριστίνα Διαμαντοπούλου
 Account Manager
@ Performance Technologies
Δήμητρα Κοντού
 Marketing Manager
@ Performance Technologies
Μάκης Μπούρας
 Account Manager
@ Performance Technologies
Μάκης Τουρίκης
 Sales Manager
@ Performance Technologies
Δήλωση Συμμετοχής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων